Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
Incasso
en meer
Voor 16:00 uur ingediend, dezelfde werkdag actie!

Incassobureau

Heeft u een openstaande factuur die niet wordt betaald door uw debiteur? Dan is uw vordering bij Encasso in de juiste handen!

Incasso

Elk bedrijf heeft te maken met openstaande facturen. Nadat u zelf contact met uw debiteur heeft opgenomen door herinneringen te sturen of hem telefonisch te benaderen, komt het helaas vaak voor dat er nog steeds niet wordt overgegaan tot betaling. Hierdoor kan uw liquide positie onder druk komen te staan. En dat helemaal buiten uw schuld om. Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van Encasso. Het zou immers zonde zijn om uw vordering op uw debiteur te moeten afschrijven als verlies.
Encasso is de partij die u helpt bij het snel ontvangen van gelden. Hier heeft u immers recht op en hard voor gewerkt! Onze ervaring leert dat veel bedrijven na het inschakelen van een incassobureau alsnog snel overgaan tot betaling. Encasso benadert uw klant actief, maar altijd met respect. Het is immers de bedoeling dat u na de interventie van Encasso alsnog uw relatie met de debiteur kunt behouden. Indien u uw vordering op werkdagen voor 16.00 uur bij Encasso indient, ondernemen wij nog dezelfde dag actie richting de debiteur.

No Cure No Pay

De juristen van Encasso werken op basis van NO CURE, NO PAY. Dit betekent letterlijk dat u niets betaalt als wij niets voor u incasseren. Wij zullen de wettelijke incassokosten en de wettelijke rente die bovenop de hoofdsom komen bij de debiteur verhalen. U heeft immers al lang genoeg op uw geld gewacht. Daar horen dan geen extra kosten meer bij om uw factuur alsnog betaald te krijgen.
Enkel wanneer uw vordering onterecht blijkt te zijn of u tussentijds de opdracht intrekt, zullen wij de wettelijke vergoeding aan de opdrachtgever vragen. Dit scenario komt in de praktijk overigens zelden voor. Zo loopt u geen enkel kostenrisico wanneer u een incasso-opdracht onderbrengt bij Encasso. U betaalt immers niets in het gehele minnelijke traject.
Wanneer onverhoopt blijkt dat wij een factuur toch niet kunnen incasseren (de kans hierop is zeer klein), zullen wij u adviseren en bijstaan in een eventueel gerechtelijk traject. Wacht daarom niet te lang en schakel Encasso in om te ontvangen waar u recht op heeft: UW geld!

Is uw klant een particulier?

Is uw klant een particulier dan verloopt een incasso traject net iets anders. Bij een particulier bent u wettelijk verplicht een laatste aanmaning te sturen middels een zogenaamde WIK-brief. Met deze brief wordt de debiteur in kennis gesteld van een aankomend incasso traject. De inhoud van deze brief is dat de klant verzocht wordt om uw factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen (na ontvangst brief) en dat na deze periode, zonder verdere aankondiging, de wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Deze brief versturen wij kosteloos voor u waarna wij nauw in de gaten houden of uw debiteur betaald. Wanneer de debiteur dan nog niet betaald dan starten wij automatisch voor u een NO CURE NO PAY incassoprocedure.