Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Benoeming hoofddirecteur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Justitie enVeiligheid

12 maart 2021, 13:33

Drs  E.L. (Emine) Özyenici MCM wordt hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2021.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015