Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Bijna 300 varkenshouders stoppen, resterende middelen naar andere stikstofmaatregelen

30 juni 2021, 6:04

Van de 430 varkenshouders die zich hebben aangemeld en in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), maken in totaal 278 gebruik van de regeling om hun bedrijf te stoppen. Dit leidt tot minder geuroverlast en verbetering van de leefomgeving in Zuid- en Oost-Nederland, zoals bij de aankondiging van deze vrijwillige regeling in het Regeerakkoord is beoogd. De overgebleven financiële middelen (170 miljoen euro) zetten Rijk en provincies in voor andere stikstofmaatregelen. Zo ontstaat stikstofruimte voor de vastgelegde woningbouw- en infrastructuuropgaves.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015