Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Heropening van procesbeschikbaarheidslocatie in Ter Apel

De proef met de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel gaat verder wanneer de situatie in de opvang in de Groningse plaats normaliseert. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Ook is de aanpak in de PBL op een aantal punten bijgesteld om een heropening mogelijk te maken.

Start Nationale Jeugdstrategie met duurzame en structurele betrokkenheid van jongeren

Er komt een nationale jeugdstrategie, waarin jongeren inspraak krijgen op beleid rondom thema’s die invloed hebben op hun leven. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiervoor samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) een plan opgesteld, in reactie op een unaniem aangenomen motie. Van Ooijen maakt dat namens meerdere bewindspersonen bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

Minister-president Rutte brengt woensdag 22 mei een werkbezoek aan de provincie Groningen. Het bezoek staat in het teken de langjarige economische agenda die onderdeel is van Nij Begun, het brede pakket met maatregelen voor schadeherstel, uitvoering van de versterking en sociaal en economisch perspectief voor Groningen en Noord-Drenthe.

Nienke Meijer wordt voorzitter Nationaal Burgerberaad Klimaat

Het kabinet heeft vandaag Nienke Meijer geselecteerd als voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat. De keuze is op Nienke Meijer gevallen onder meer vanwege haar uitgebreide bestuurlijke ervaring en actieve rol in sociaalmaatschappelijke organisaties. Verder is zij zeer kundig in het samenbrengen van verschillende groepen en partijen, zoals bij stichting de Buitenboordmotor dat mede op haar initiatief is opgezet. Binnen enkele weken wordt de benoeming geformaliseerd en op 1 juli start Nienke Meijer haar werkzaamheden.

Gewelddadig of juist sluimerend: extremisme is een probleem van de hele samenleving

Zowel de gewelddadige als de sluimerende dreiging van extremisme is een probleem van iedereen en vraagt dan ook om een gezamenlijke inspanning. Er is blijvend aandacht nodig van zowel de overheid, professionals als maatschappelijke organisaties. Alleen zo kunnen we de dreiging van extremisme het hoofd bieden. Dat staat in de eerste Nationale Extremismestrategie 2024-2029 die minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg te bevorderen. Gecontracteerde zorg is zorg waarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de kosten en kwaliteit. Door vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen wil VWS verzekerden met een naturapolis stimuleren om gebruik te maken van gecontracteerde zorg en zorgaanbieders aanmoedigen om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. VWS is van plan deze verlaging in de eerste plaats toe te passen in de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Benoeming lid College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drs. Corstiaan Bruinsma als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal zich specifiek bezighouden met toezicht op het Nationaal Preventie Mechanisme. 

Voorstel voor aanpak verslechterende kwaliteit Nederlandse postbezorging

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voorstellen gedaan om op korte en lange termijn de verder verslechterende kwaliteit van de Nederlandse postbezorging aan te pakken. PostNL, dat als privaat bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, haalt al langere tijd de wettelijke kwaliteitsnormen niet.

NAVO-landen komen samen in Nederland voor online veiligheid

Het internet meer is dan alleen een plek om informatie te delen. Het heeft invloed op onze veiligheid, vrijheid en economie. Tegelijkertijd zijn er steeds meer cyberdreigingen die zich richten op overheden, bedrijven, organisaties en burgers die soms onvoldoende beschermd zijn.  Deze cyberaanvallen kunnen directe gevolgen hebben voor Nederlanders en bedrijven, doordat ze bijvoorbeeld niet meer bij hun online gegevens kunnen of dat het betaalverkeer uitvalt. Nederland vindt dat het internet toegankelijk, open en veilig dient te zijn voor iedereen. Daarom organiseren we samen met Roemenië vandaag en morgen in Den Haag een NAVO-cyberconferentie. Cyberexperts uit alle lidstaten en een aantal andere landen komen tijdens de conferentie samen om hier afspraken over te maken.