Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Nieuws
  • Dashboard geeft inzicht in eindgebruikerskosten aardgasvrij

Dashboard geeft inzicht in eindgebruikerskosten aardgasvrij

06 juli 2021, 16:29

Vanaf 1 juni is het dashboard eindgebruikerskosten beschikbaar voor gemeenten. Het dashboard hoort bij de Leidraad voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Het geeft inzicht in de kostenverschillen voor eigenaar-bewoners en huurders als er in een wijk gekozen wordt voor een alternatief voor aardgas, zoals all-electric oplossing, warmtenetten op hoog- of midden/lagetemperatuur bronnen of groen gas. In het dashboard wordt onderscheid gemaakt in vijf verschillende woningtypen, zeven huidige isolatieniveaus (energielabels) en laag, gemiddeld en hoog energieverbruik. Het dashboard is daarmee een gewenste aanvulling op het instrumentarium dat gemeenten al kunnen inzetten bij hun afweging welke warmtestrategie het meest geschikt is als alternatief voor aardgas in een wijk.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx