Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Eerste Kamer stemt in met bedenktijd voor beursvennootschappen bij vijandig overnamebod of dreigend ontslag

23 maart 2021, 13:46

Beursvennootschappen kunnen straks een bedenktijd van maximaal 250 dagen inroepen wanneer aandeelhouders vragen om ontslag van bestuurders/commissarissen, of wanneer een vijandig overnamebod wordt gedaan én er sprake is van een wezenlijke strijd met het belang van de vennootschap. Dit geeft het bestuur meer ruimte om te overleggen met stakeholders (zoals werknemers) en bijvoorbeeld alternatieven te verkennen bij een vijandige overname. Het doel is Nederlandse beursvennootschappen te beschermen tegen de druk van bepaalde op korte termijn gerichte aandeelhouders of tegen bepaalde vijandige overnames. In dergelijke situaties kan het kortetermijnbelang gaan overheersen, ten koste van economische en maatschappelijke effecten op de (middel)lange termijn.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015