Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Nieuws
  • Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2020

Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2020

20 februari 2021, 18:55

Normaal gesproken moet het College van B&W voor 1 maart 2021 het Beeld van de Uitvoering over 2020 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo indienen bij de minister van SZW. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2020 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx