Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Nieuws
  • Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

Internetconsultatie: tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

28 juni 2021, 20:32

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen. In de huidige Kieswet is het nu alleen mogelijk voor kiezers om vanwege hun lichamelijke gesteldheid hulp te krijgen in het stemhokje. Deze wet regelt dat ook andere kiezers om assistentie kunnen vragen in het stemhokje, bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die laaggeletterd zijn. Een speciaal hiervoor getraind stembureaulid kan deze kiezers hulp bieden.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx