Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Ministerie van VWS zoekt Chief Nursing Officer

15 februari 2021, 14:10

Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen op het terrein van zorg en gezondheid. Het afgelopen jaar zijn deze uitdagingen alleen meer groter geworden door de covid-pandemie. In dit kader zoekt het ministerie van VWS een Chief Nursing Officer (CNO) die de bewindslieden van VWS periodiek gevraagd en ongevraagd over de positie van de verpleegkundige beroepsgroep (verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) adviseert.  Het afgelopen jaar heeft de CNO onder andere geadviseerd over de draagkracht van verpleegkundigen, hersteltijd, mentale kracht en zeggenschap. Ook de komende periode verwachten we vraagstukken waarvoor de inzet van een Chief Nursing Officer gewenst is. Te denken valt aan thema’s in een nieuw regeerakkoord, zeggenschap in algemene zin, ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep en ontwikkelingen hierop in internationale context. Sollicitaties kunnen uiterlijk tot en met zondag 7 maart 2021 worden ingestuurd. Zie voor meer informatie bijgevoegde vacaturetekst.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015