Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw beoordelingskader voor restitutieverzoeken roofkunst uit Tweede Wereldoorlog

Nieuw beoordelingskader voor restitutieverzoeken roofkunst uit Tweede Wereldoorlog

12 maart 2021, 15:30

In het advies van de commissie-Kohnstamm en de Raad voor Cultuur over de evaluatie van het restitutiebeleid van nazi-roofkunst, pleit de commissie-Kohnstamm onder meer voor een aangepast beoordelingskader voor teruggave. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt deze aanbevelingen over. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Europa op grote schaal cultuurgoederen van veelal Joodse eigenaren geroofd. Het restitutiebeleid biedt oorspronkelijke eigenaren en hun erfgenamen de mogelijkheid cultuurgoederen terug te krijgen, die zij door het naziregime onvrijwillig hebben verloren. Sinds 2001 kunnen verzoeken tot restitutie worden voorgelegd aan de onafhankelijke Restitutiecommissie.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx