Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Ondernemer aan het roer in toekomst duurzame landbouw

01 juni 2021, 11:10

Boeren en tuinders moeten zelf aan het roer kunnen staan om de omschakeling te maken naar een toekomstbestendige landbouw. Agrarisch ondernemers kennen hun bedrijf zelf het best en hebben behoefte aan regelgeving gericht op doelen. Daarom gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de komende tijd samen met ketenpartijen, kennisinstellingen en de experimenteergebieden een set van indicatoren ontwikkelen waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen om hun bedrijf in te richten naar de principes van kringlooplandbouw. Dit staat in het tweede resultatenoverzicht van de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’, die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015