Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Opvolging door Encasso

Opvolging door Encasso

Encasso heeft door de jaren heen veel ervaring en expertise opgebouwd in het rappelproces. Deze processen verlopen op een logische en goed onderbouwde manier. Wij leveren advies op maat over de juridisch correcte inhoud en het maatschappelijk verantwoorde karakter van uw betalingscondities.
Onze beheersapplicatie maakt het mogelijk om een correcte toepassing te maken van uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. In onderling overleg bepalen we de juiste timing en het verloop van het rappelproces. Door het toepassen van een efficiënte verticale integratie, zorgt Encasso ervoor dat u zich niet hoeft te focussen op het incassoproces en zich met uw belangrijkste kernactiviteiten kunt bezighouden.
40 procent van de facturen die bedrijven uitschrijven wordt te laat betaald! (bron: MKB Nederland). Een te lange inningsperiode (het niet betalen van een factuur voor de vervaldag) is ongunstig voor de liquiditeitspositie van de onderneming. Bovendien loopt u meer kans op oninbaarheid van de vordering door mogelijke faillissementen van klanten.

De voordelen van Encasso

  • Minder risico: Encasso adviseert bij het opmaken en/of wijzigen van uw algemene verkoopvoorwaarden.
  • Transparantie: een open en snelle communicatie door rapportering op maat en een snelle doorstroming van ontvangen gelden. Bij Encasso doen we wat we zeggen.
  • Kennis: kredietmanagement en het beheren van dubieuze debiteuren vormen tezamen Encasso’s corebusiness. Wij zetten onze expertise in om uw cashflow te beheren. Onbetaalde facturen innen is onze kerntaak.
  • Snelheid: Encasso werkt op een high-level informaticaplatform. Vanaf de vervaldag van uw factuur sturen wij een automatische herinnering. Of we bellen. Of we sms’en. Of we e-mailen. Maar het kan ook allemaal. En dat allemaal tijdig, systematisch en consequent.
  • Resultaat: het uitbesteden van uw herinneringsbrief aan Encasso zorgt voor een duidelijke vermindering van het aantal dagen klantenkrediet zonder impact op de commerciële relatie met uw klant.

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden

BEL: 085 064 0015

Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx