Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Toestemmingsverklaring zakelijke klant

Middels het eenmalig aanvinken van het digitale akkoord ga ik als zakelijke klant van de onderneming Encasso akkoord met onderstaande verwerking van mijn zakelijke-/ persoonsgegevens. Daarnaast geef ik toestemming om mijn persoonlijke- en debiteuren gegevens te delen met instanties die nodig zijn om financiële gegevens en invorderingen t.b.v. de onderneming en of mij te verwerken. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Rechtsvorm
 • Adresgegevens (zakelijk/privé)
 • DVA/ verantwoordelijk persoon
 • Telefoonnummer (vast + mobiel)
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Financiële gegevens
 • Partnergegevens debiteur (indien van toepassing)

Een exemplaar van de privacyverklaring (zie www.encasso.nl) heb ik gelezen en ben mij bewust van de rechten en plichten die ik heb.

Naast bovenstaande kan het voorkomen dat het mobiele nummer wordt toegevoegd aan de bedrijfsapp. Dit i.v.m. communicatie onderling. Een en ander zal altijd in onderling overleg plaatsvinden.

Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx