Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Regio kijkt vooruit: Regio Deals boeken resultaten

22 januari 2021, 15:22

In de afgelopen jaren investeerde het kabinet 950 miljoen euro in de regio om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers te versterken. De regio investeert op haar beurt ten minste hetzelfde bedrag. De eerste concrete resultaten van deze samenwerking in 30 Regio Deals zijn inmiddels zichtbaar. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de tweede voortgangsrapportage en een brief aan de Tweede Kamer.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015