Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen


Mijn rekening wordt niet betaald

Hoe geef ik mijn vordering uit handen?
Indien u nog geen Encasso account heeft kunt u deze aanmaken door hier te klikken of door contact met ons op te nemen.

In 2 eenvoudige stappen start u een incassozaak via Encasso:

1. Vul de gegevens in van de debiteur, de openstaande facturen en uw eigen facturatiegegevens.

2. Start het incassotraject.
Kan ik de incassokosten verhalen op mijn debiteur?
Encasso B.V. zal ten alle tijden proberen de gemaakte kosten te verhalen op uw debiteur. U zelf zult nooit geconfronteerd worden met extra kosten buiten onze dossierkosten van € 14,95.
Uw debiteur betaalt na alle inspanningen nog niet en we moeten naar de rechter.
Doordat Encasso B.V. eigen juristen in het team heeft behandelen wij het gehele proces voor u. Van dagvaarden tot het toezien op de executie van het vonnis. Door onze landelijke dekking maakt het niet uit waar uw debiteur gevestigd is.
Wat is gerechtelijke incasso?
Blijft de betaling uit na minnelijke incasso? Dan kan na overleg met de schuldeiser een gerechtelijke incasso procedure worden gestart. Gerechtelijke incasso begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Het incassoproces verschuift hiermee dus naar de rechtbank. Het in de arm nemen van een juridisch adviseur is tijdens dit proces sterk aan te raden. Door interne expertise verzorgt Encasso dit traject in eigen beheer voor u.
Wat is minnelijke incasso?
Bij minnelijke incasso wordt getracht de wanbetaler over te halen tot betaling zonder tussenkomst van een rechter. Incasso via minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan gerechtelijke incasso.

Onder minnelijke incasso valt onder andere het versturen van aanmaningen, het treffen van betalingsregelingen, het oplossen van eventuele disputen en het telefonisch benaderen van debiteuren.
Wat zijn de (executie) kosten van een deurwaarder?
De executiekosten zijn de kosten van een deurwaarder die gemaakt worden om een gerechtelijk vonnis uit te voeren (executeren).Hieronder vallen de kosten van het betekenen van het vonnis aan de debiteur, het beslagleggen op goederen van de debiteur, het organiseren van de openbare verkoop enzovoort. Deze kosten zijn afhankelijk van de door de deurwaarder daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en kunnen daarom per incasso variëren.

U heeft een vordering ontvangen

Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het bedrag dat ik eerst moest betalen, hoe kan dat?
U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, hetgeen u niet (geheel) heeft gedaan. Daarom is de vordering ter incasso aan Encasso overgedragen. Over de tijd dat u te laat bent met betalen, wordt wettelijke of contractuele rente berekend. Deze rente loopt dagelijks op.

Daarbij dient u overeenkomstig de wet en jurisprudentie de incassokosten te betalen. Dit zijn namelijk de kosten die onze opdrachtgever moet maken om u te laten betalen. De door Encasso gerekende kosten zijn exact gelijk aan de wettelijke kosten of de Herziene staffel incassokosten van de kanton rechtbank. Deze kosten worden door de rechtbank als redelijk bestempeld.
Ik ben het niet met de vordering eens, moet ik toch betalen?
Betaal ons direct een deel van de vordering, te weten het deel waarmee u het wel eens bent. Zo geeft u zelf aan wel te willen betalen, maar dat er een verschil van mening is. U kunt het bedrag over maken op het in de laatste aanmaning vermelde rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer.

Neem ook direct contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van uw verweer, bij voorkeur via onze site.
Ik heb een aanmaning ontvangen, hoe kan ik betalen?
Nu u een aanmaning van incassobureau Encasso heeft ontvangen, is het van belang zo snel mogelijk te betalen. Wij bieden u daarom de gelegenheid om de vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen.

1. Betalen door overschrijving of via internetbankieren

Vanzelfsprekend kunt u de vordering betalen door (spoed) overschrijving via uw bankrekening. U dient het totaalbedrag over te maken op ons rekeningnummer NL80 BUNQ 2206 3287 12 t.n.v. Encasso te Roermond o.v.v. uw dossiernummer.

2. Contant of via pin betalen

Contante betaling of via pin gaat gemakkelijk, veilig en snel via Mr. Pay van GWK Travelex. U gaat met onze sommatie naar de dichtstbijzijnde GWK Travelex vestiging waar u na contante betaling, of via pin, een betalingsbewijs verkrijgt. Uw betaling wordt direct aan ons doorgegeven en u hoeft geen verdere actie te ondernemen. Er zullen geen rechtsmaatregelen tegen u worden getroffen en wij zullen het dossier sluiten. Uiteraard kunt u ook bij uw eigen bank terecht voor een contante betaling onder vermelding van uw dossiernummer. Houdt u er rekening mee dat wij uw betaling dan echter niet direct doorgegeven krijgen en dat wij deze pas zien zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
Ik kan niet in een keer betalen, kan ik een betalingsregeling treffen?
Onze opdrachtgevers zijn vaak bereid met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Neem direct contact met ons op om een betalingsregeling te treffen, bij voorkeur via onze website. Reageert u niet op tijd dan lopen de kosten en wettelijke wettelijke rente (of contractuele rente) snel op.
Wat gebeurt er als ik niet aan Encasso betaal?
De vordering is ter incasso aan Incassobureau Encasso te Roermond overgedragen. Betaalt u direct aan onze opdrachtgever, dan kan het voorkomen dat uw betaling niet of te laat wordt verwerkt. U dient het in de laatste aanmaning vermelde totaalbedrag over te maken op het in de brief vermelde rekeningnummer o.v.v. uw dossiernummer. Uitsluitend een betaling aan Encasso werkt voor u bevrijdend.
Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, hetgeen u niet (volledig) heeft gedaan.

Om deze reden is de vordering ter incasso aan Encasso overgedragen. Betaalt u niet op tijd dan lopen de extra kosten en wettelijke rente, of de contractuele rente, snel op.
Wat gebeurt er als ik niet volledig betaal?
Dan krijgt u van Encasso een laatste aanmaning om het restant te voldoen. Er worden namelijk kosten gemaakt om u te laten betalen. Deze kosten zijn exact gelijk aan de wettelijke tarieven of de Herziene staffel incassokosten van de kanton rechtbank. Deze kosten worden door de rechtbank als redelijk bestempeld en komen voor uw rekening daar deze te wijten zijn aan uw nalaten/betalingsweigering. Het gehele bedrag dat op de laatste aanmaning staat moet dan ook door u worden betaald. Doet u dat niet dan zullen wij zullen ons namens onze opdrachtgever tot de rechtbank wenden.

Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen ook voor uw rekening komen en deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Naast de buitengerechtelijke kosten zult u ook de gerechtelijke kosten moeten voldoen. Als de rechter beslist dat u dient te betalen en u betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op uw salaris of uitkering, uw inventaris of zelfs uw huis. Ook de kosten van het beslag zullen op u worden verhaald.

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx