Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!
  • Home
  • Nieuws
  • Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgfinanciers

Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgfinanciers

02 maart 2021, 19:38

Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorg-domeinen te stimuleren (Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet). Met deze wet moet het voor de inkopende partijen meer lonen om te investeren in preventieve maatregelen om duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen. De ministerraad heeft besloten dat het ‘wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking’ begin maart 2021 ter consultatie via internet wordt aangeboden. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om hier op te reageren. De resultaten van de internetconsultatie helpen het volgende kabinet in de besluitvorming over het wetsvoorstel.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx