Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Wat is de VOG politiegegevens?

15 maart 2021, 21:26

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 akkoord gegaan met het wetsvoorstel VOG-politiegegevens. Het ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Pas nadat beide Kamers akkoord zijn gegaan, kan het wetsvoorstel in werking treden. Het voorstel introduceert een nieuw soort VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), alleen voor bepaalde kwetsbare functies waarvoor een hoge mate van integriteit vereist is. Politiegegevens kunnen in sommige gevallen reden zijn zo’n VOG politiegegevens te weigeren. De Dienst Justis beoordeelt per geval de politiegegevens die over de aanvrager beschikbaar zijn. Of die gegevens relevant zijn hangt af van de omstandigheden van het geval, de risico’s die aan de betreffende functie verbonden zijn, en de aard, frequentie en actualiteit van de politiegegevens. Een staandehouding door de politie, of een melding over u, zijn dus op zichzelf geen bezwaren voor het afgeven van een VOG politiegegevens. Een VOG politiegegevens  wordt geweigerd als uit politiegegevens blijkt dat er verbanden zijn tussen de aanvrager en strafbare feiten die (gelet op de omstandigheden van het geval en het doel waarvoor de VOG wordt gevraagd) een risico vormen voor de uitoefening van de functie.

  • Bron:
    Rijksoverheid

Telefonisch bereikbaar

Wij staan telefonisch klaar voor zowel u als uw debiteur om vragen te beantwoorden.

BEL: 085 064 0015
Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx